Regionální produkt Český ráj

Certifikace

Pro svůj způsob hospodaření a kvalitu zpracování produktů obdržel Statek Cidlina různé certifikace. Jsou to povinné každoroční certifikace potvrzující hospodaření v režimu EKOLOGICKÉHO zemědělství od kontrolní ABCERT CZ-BIO-002. Dále mu byla na vyráběné produkty propůjčena ochranná známka REGIONÁLNÍ PRODUKT Český ráj v roce 2021. A nově v roce 2022 jeden z výrobků Jablečný mošt 1l byl oceněn jako Regionální potravina Královehradckého kraje.

Projekty

V rámci rozvoje hospodaření a to především při rozšíření technologie zpracování obdržel Statek Cidlina projekty prostředncitvím MAS Brána do Českého ráje, z.s. Tyto jsou uvedeny v rámci publicity na těchto webových stránkách.

Projekt ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ NA STATKU CIDLINA umožnil pořízení strojů pro zpracování ovoce.

Projekt ROZŠIŘENÍ A OBNOVA TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OVOCE NA STATKU CIDLINA umožnil pořízení strojů pro přípravu ovoce k sušení a k drcení a dopravě rmutu při moštování.

Projekt ROZŠIŘENÍ A OBNOVA ZPRACOVATELSKÉ KAPACITY NA STATKU CIDLINA umožnil pořízení strojů pro přípravu ovoce k moštování a výstavbu skladovacích prostor s prodejním prostorem a vybavením.